Home > Dla uczniów > Informacja o zawodach

Informacja o zawodach

MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH


Monter izolacji przemysłowych wykonuje, konserwuje, remontuje i naprawia izolacje obiektów i urządzeń przemysłowych, takich jak: rurociągi, zbiorniki, wymienniki ciepła, kotły, turbiny i piece przemysłowe, komory i urządzenia chłodnicze, wentylatory i elektrofiltry oraz izolacje instalacji sanitarnych w budynkach, itp. posługując się specjalistycznymi narzędziami i sprzętem oraz dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i instrukcjami.

Praca montera izolacji budowlanych odbywa się najczęściej bezpośrednio na budowie w zmiennych warunkach atmosferycznych, na dużych wysokościach oraz niewykończonych obiektach budowlanych pod zadaszeniem.

Do najczęstszych zadań montera izolacji przemysłowych należy:

 • wykonywanie izolacji termicznych ciepłochronnych zbiorników, kotłów, elektrofiltrów w elektrowniach i ciepłowniach, urządzeń technologicznych, rurociągów, zaworów i kołnierzy w różnego typu zakładach przemysłowych
 • wykonywanie izolacji zimnochronnych rurociągów, zbiorników i urządzeń do przechowywania i transportu gazów, w szczególności w rafineriach, zakładach chemicznych, na platformach wiertniczych i w przemyśle spożywczym
 • wykonywanie izolacji akustycznych i przeciw drganiowych wentylatorów przemysłowych, turbin i innych urządzeń przemysłowych, stanowiących źródło hałasu
 • wykonywanie izolacji ogniochronnych zabezpieczających różne obiekty i instalacje przemysłowe przed ogniem, w szczególności na platformach wiertniczych i w rafineriach
 • wykonywanie izolacji instalacji technicznego wyposażenia budynków: izolacji termicznych i przeciwroszeniowych instalacji c.o. i ciepłej wody, izolacji akustycznych i ogniochronnych instalacji wentylacji, izolacji zimnochronnej i przeciwroszeniowej instalacji klimatyzacji
 • wykonywanie robót towarzyszących, takich jak: wykonywanie i montaż płaszcza ochronnego dla izolacji, wykonywanie i montaż konstrukcji wsporczej dla izolacji i płaszcza ochronnego

BETONIARZ ZBROJARZ ZE SPECJALIZACJĄ
MONTER SZALUNKÓW SYSTEMOWYCH


PRAKTYKI I NAUKA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄ SIĘ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLUBETONIARZ-ZBROJARZ


Betoniarz-zbrojarz przygotowuje mieszanki betonowe, siatki i szkielety zbrojeniowe oraz wykonuje elementy betonowe i żelbetowe w różnych obiektach budowlanych przy zastosowaniu narzędzi i maszyn do robót betoniarskich i zbrojarskich.

Praca betoniarza-zbrojarza odbywa się najczęściej na zewnątrz, bezpośrednio na budowie w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Do najczęstszych zadań betoniarza-zbrojarza należy:

 • analizowanie rysunków roboczych konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz ustalanie na ich podstawie rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz miejsca położenia elementów betonowych i żelbetowych w budowli,
 • czyszczenie, prostowanie, cięcie i gięcie stali zbrojeniowej,
 • montowanie siatek i szkieletów zbrojeniowych w warsztacie zbrojarskim i na budowie,
 • układanie siatek i szkieletów zbrojeniowych w miejscu wbudowania lub w formach do produkcji prefabrykatów,
 • ręczne i mechaniczne przygotowanie i zagęszczanie różnych mieszanek betonowych,
 • układanie mieszanki betonowej w formach w zakładzie produkcji prefabrykatów lub w deskowaniu na budowie,
 • montowanie oraz demontowanie form i deskowań do wykonywania elementów betonowych i żelbetowych,
 • usuwanie wad konstrukcji betonowych i żelbetowych przy użyciu torkretnicy.CIEŚLA SZALUNKOWY


Cieśla szalunkowy, to osoba, zajmująca się formowaniem szalunków w konstrukcjach budowlanych, które następnie zostaną zalane świeżym betonem.

Do jego zadań należy dobór rodzaju drewna, sposobu obróbki przy użyciu narzędzi, urządzeń i maszyn do prac ciesielskich. Cieśla szalunkowy zajmuje się ręcznym i mechanicznym transportowaniem elementów deskowania systemowego i indywidualnego.

Praca cieśli szalunkowego odbywa się najczęściej na zewnątrz w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Do najczęstszych zadań cieśli szalunkowego należy:

 • formatowanie szalunków w konstrukcjach, które zostają pokryte świeżym betonem,
 • montaż gotowych form ze stali lub drewna,
 • składowanie elementów deskowania indywidualnego i szalunków systemowych,
 • sporządzanie przedmiaru robót związanych z wykonaniem i montażem elementów szalunków,
 • wykonywanie obróbki elementów drewnianych,
 • montowanie i demontowanie szalunków systemowych,
 • montowanie i rozbieranie deskowania indywidualnego,
 • transportowanie ręczne i mechaniczne deskowania indywidualnego oraz szalunków systemowych.

ŚLUSARZ


Ślusarz zajmuje się z jednej strony wytwarzaniem prostych konstrukcji metalowych, ale również naprawą i konserwacją już istniejących. Wykorzystuje do tego zarówno obróbkę ręczną, jak i ręczno-mechaniczną lub maszynową. Posługuje się takimi technikami, jak toczenie, frezowanie, szlifowanie i wykorzystuje narzędzia służące do spawania, lutowania czy nitowania. Monitoruje stan techniczny urządzeń, konserwuje sprzęt i czuwa nad jakością wykonywanych elementów.

Do najczęstszych zadań ślusarza należy:

 • wykonywanie elementów metalowych przez wykrawanie, toczenie,
 • weryfikacja uszkodzonych zespołów i części,
 • dorabianie, dopasowywanie i wymienianie uszkodzonych części z zastosowaniem operacji: wiercenia, rozwiercania, odkręcania śrub, cięcia, piłowania, skrobania, docierania, nitowania, gięcia, lutowania, zgrzewania, klejenia, szlifowania; sprawdzanie poprawności działania urządzeń po naprawie,
 • dopasowywanie oraz łączenie elementów do spawania i nitowania,
 • konserwacja i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego,
 • czyszczenie oraz konserwowanie maszyn, urządzeń i narzędzi ślusarskich,
 • użytkowanie zgodnie z wymogami racjonalnej eksploatacji narzędzi mechanicznych i urządzeń ślusarskich, takich jak: wiertarki ręczne i stołowe, młotki, piłki, pilniki, skrobaki, gwintowniki, narzędzia traserskie, lutownice.