Home > Usługi > Usługi montażowe w budownictwie

Usługi montażowe w budownictwie

Z powodzeniem realizujemy również usługi montażu w budownictwie. Od 2004r. uczestniczymy w większości znaczących projektów tunelowych w Austrii oraz w projektach na terenie Szwecji, Norwegii, Niemczech, Włoch i Szwajcarii.

Usługi montażu w budownictwie tunelowym

 • obsługa i konserwacja maszyny wiertniczej
 • obsługa szalunków mobilnych
 • szalunki tunelowe typowe
 • szalunki w systemie otwartym
 • obsługa linii produkcji segmentów (Tübbingi)
 • produkcja segmentów w systemie zwykłym
 • montaż płyt tunelowych segmentowych
 • logistyka prefabrykatów
 • obsługa pomp i transporterów betonowych
 • prace załadowcze i wywóz urobku
 • kosmetyka i izolacja części betonowych w tunelu
 • montaż wyposażenia -konsole, poręcze, trasy kablowe, uziemienia instalacji p-poż

Usługi montażu w budownictwie inżynieryjnym
i drogownictwie

 • usługi ciesielskie
 • montaż zbrojenia i betonowanie
 • obsługa sprzętu ciężkiego-ładowarki, walce drogowe, wiertnice, suwnice, żurawie, wozidła i lokomotywy
 • dystrybucja asfaltu
 • obsługa laboratorium betonu
 • montaż konstrukcji nośnej i płyt ogniochronnych
 • roboty specjalno-fundamentowe (wzmacnianie fundamentowe)

Usługi montażu w budownictwie ogólnym

 • usługi ciesielskie
 • montaż zbrojenia i betonowanie
 • roboty murarskie
 • roboty rozbiórkowe
 • prace wykończeniowe
 • prace stolarskie
 • montaż fasad

Montaż instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych.
Tworzenie kompletnych instalacji wentylacyjnych

 • montaż kanałów i rur wentylacyjnych
 • budowa kompletnych central wentylacyjnych
 • przebudowa istniejących instalacji
 • montaż wentylatorów i tłumików
 • czytanie planów instalacyjnych oraz samodzielny montaż
 • montaż skrzyń nawiewno-wywiewnych