Home > Usługi > Rusztowania Przemysłowe > Projektowanie

Projektowanie

Oddział plettac RUSZTOWANIA posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania rusztowań.

Wykonujemy dokumentację techniczną rusztowań, obliczenia statyczne wraz z planami zabudowy rusztowań.

Nasi projektanci posiadają uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Warsztat pracy projektantów stanowią profesjonalne programy komputerowe.

Nasza Pracownia Projektowa wykonuje kompleksową dokumentację projektową obejmującą m.in. obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz schematy montażu. Klientom przekazujemy również plany zabudowy rusztowań typowych, ogólne dopuszczenia nadzoru budowlanego do stosowania elementów rusztowań na podstawie badań przeprowadzonych przez producenta rusztowań.

Na życzenie Klienta sporządzamy również dokumentację towarzyszącą związaną z ogólnie pojętym bezpieczeństwem i higieną pracy.

Projektanci są czynnymi członkami Izby Inżynierów Budownictwa.