Home > Firma > Odpowiedzialność > Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe

W celu ujednolicenia i przejrzystości współpracy przedsiębiorstwa Multiserwis z partnerami wprowadzono:

  • Ogólne warunki handlowe dla dostawców towarów,
  • Ogólne warunki handlowe dla dostawców usług.