Home > Firma > Odpowiedzialność > Ogólne Warunki Współpracy

Ogólne Warunki Współpracy

W celu ujednolicenia i przejrzystości współpracy przedsiębiorstwa Multiserwis z partnerami wprowadzono:

  • Ogólne warunki zakupu towarów, które mają zastosowanie dla zamówień wszelkich towarów składanych u dostawcy przez spółkę Multiserwis Sp. z o.o.,
  • Ogólne warunki zakupu usług, które określają zasady współpracy w zakresie usług świadczonych lub prac wykonywanych na rzecz spółki Multiserwis.