Home > Firma > Odpowiedzialność > Compliance > Zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłaszanie nieprawidłowości

W naszej firmie promujemy kulturę zachęcającą do bezzwłocznego zgłaszania przypadków naruszeń obowiązującego Kodeksu Postępowania.

Pracownicy mają możliwość wykorzystania wielu kanałów komunikacji:

  • Mogą zgłosić się do swojego przełożonego lub innej zaufanej osoby w naszej organizacji;
  • Mogą zgłosić się do przedstawiciela ds. zgodności (tzw. Compliance Representative)
  • Mogą zgłosić się do działu kadr.

 
Jeżeli nie możliwości wykorzystania powyższych kanałów, również dla osób nie będących pracownikami naszej firmy, udostępnione zostały dodatkowe narzędzia:

  • poufna linia raportowania, składająca się z elektronicznej skrzynki pocztowej i linii telefonicznej, działających 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, w różnych językach.
  • 00800 – B-I-L-F-I-N-G-E-R 
  • 00800 - 245 34 64 37