Home > Firma > Odpowiedzialność > Compliance > Zasady przyjmowania i wręczania upominków

Zasady przyjmowania i wręczania upominków

W naszej firmie kierujemy się zasadami uczciwej konkurencji. Wręczanie i przyjmowanie drobnych prezentów czy zapraszanie na spotkanie handlowe w restauracji należy do powszechnej praktyki biznesowej. Aby wyeliminować ryzyko, że tego typu działania mają wpływa na podejmowane decyzje biznesowe w firmie obowiązują zasady przyjmowania tzw. „przysporzeń” .

  • Przysporzenie musi być umiarkowane i stosowne. W ocenie przysporzenia należy patrzeć z perspektywy adresata biorąc pod uwagę jego standard życia, status zawodowy, a także miejsce prowadzenia jego działalności.
  • Przyjmowanie i oferowanie powtarzających się lub systematycznych przysporzeń, niezależnie od ich wartości, jest w każdym przypadku zabronione.
  • Udzielone przysporzenia muszą być dokładnie i przejrzyście zaksięgowane.
  • Zabrania się pośredniego lub bezpośredniego udzielania i przyjmowania przysporzeń z zamiarem lub rzekomym zamiarem uzyskania dla firmy Multiserwis albo konkretnego pracownika korzyści lub z zamiarem uniknięcia niekorzystnych sytuacji.
  • Podanie do ogólnej wiadomości informacji o udzieleniu lub przyjęciu przysporzenia nie może szkodzić reputacji Multiserwis.
  • Działania zarówno strony udzielającej, jak i adresata przysporzenia muszą być zgodne z obowiązującymi ich wymogami ustawowymi i wewnętrznymi. Dotyczy to przede wszystkim funkcjonariuszy publicznych, których obowiązują szczególnie rygorystyczne zasady.
  • Prezenty i zaproszenia należy wysyłać wyłącznie na adres służbowy odbiorcy.
  • W imprezie powinna brać udział sama osoba zapraszająca.
  • Przekazywanie i przyjmowanie gotówki oraz jej ekwiwalentów (np. talonów upominkowych, kuponów) jest zabronione.
  • Nie wolno w żadnym wypadku domagać się dokonania przysporzeń.