Home > Firma > Odpowiedzialność > Compliance > Współpraca z kontrahentami

Współpraca z kontrahentami

Współpraca z partnerami handlowymi jest niezbędna do osiągania założonych przez nas celów biznesowych.

W ramach obowiązującego Kodeksu postępowania zobowiązujemy się do nawiązywania relacji biznesowych wyłącznie z kontrahentami, którzy również przestrzegają naszych wartości, zasad i standardów.

Każdy partner handlowy podlega weryfikacji, której celem jest potwierdzenie, że nie działa wbrew obowiązującym przepisom, dobrym obyczajom i praktykom handlowym.

Dostawcy, którzy współpracują z naszą firmą zobowiązują się przestrzegać zasad, które wyznajemy i które zawarte są w Kodeksie Postępowania. Oczekiwania stawiane przed dostawcami zawarte są w deklaracji dostawcy i odnoszą się do następujących obszarów:

  • Działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  • Zapobiegania łapownictwu i korupcji;
  • Informowaniu o potencjalnym konflikcie interesów;
  • Działaniu zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji;
  • Przestrzegania praw pracowniczych;

 
Zasady postępowania dla kontrahentów

PL:

CZ:

DE:

GB:

NL:

NO:

SE:

FR: