Home > Firma > Odpowiedzialność > Compliance

Compliance

Zasady postępowania w przedsiębiorstwie

w procesie doskonalenia systemu compliance w koncernie Bilfinger, z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie nowe zasady compliance.

Kodeks postępowania i wytyczne koncernowe odnośnie uczciwego postępowania, uczciwej konkurencji oraz wytyczne dotyczące stron trzecich zastępują dotychczasowe zasady postępowania i wytyczne w tym zakresie.

Nowe zasady compliance obowiązują tak samo zarząd, kierownictwo jednostek, kadrę kierowniczą i wszystkich innych pracowników koncernu Bilfinger. w załączonym piśmie Prezes Zarządu Bilfinger SE, Tom Blades, objaśnia, jak ważne są dla koncernu Bilfinger i jego pracowników zasady compliance. Także my chcielibyśmy ze swojej strony zaakcentować znaczenie, jakie należy przypisać przestrzeganiu nowych zasad compliance. Prosimy Państwa o pomoc w uchronieniu Państwa jednostki oraz całego koncernu przed poważnymi konsekwencjami wynikającymi z naruszania zasad compliance

Przed zapoznaniem się z kodeksem i wytycznymi, polecamy skorzystać z glosariusza.

Instrukcja w sprawie zaproszeń i innych przysporzeń majątkowych:

  • Przysporzenie musi być umiarkowane i stosowne. W ocenie przysporzenia należy patrzeć z perspektywy adresata biorąc pod uwagę jego standard życia, status zawodowy, a także miejsce prowadzenia jego działalności.
  • Przyjmowanie i oferowanie powtarzających się lub systematycznych przysporzeń, niezależnie od ich wartości, jest w każdym przypadku zabronione.
  • Udzielone przysporzenia muszą być dokładnie i przejrzyście zaksięgowane.
  • Zabrania się pośredniego lub bezpośredniego udzielania i przyjmowania przysporzeń z zamiarem lub rzekomym zamiarem uzyskania dla firmy Bilfinger albo konkretnego pracownika korzyści lub z zamiarem uniknięcia niekorzystnych sytuacji.
  • Podanie do ogólnej wiadomości informacji o udzieleniu lub przyjęciu przysporzenia nie może szkodzić reputacji firmy Bilfinger.
  • Działania zarówno strony udzielającej, jak i adresata przysporzenia muszą być zgodne z obowiązującymi ich wymogami ustawowymi i wewnętrznymi. Dotyczy to przede wszystkim funkcjonariuszy publicznych, których obowiązują szczególnie rygorystyczne zasady.
  • Prezenty i zaproszenia należy wysyłać wyłącznie na adres służbowy odbiorcy.
  • W imprezie powinna brać udział sama osoba zapraszająca.
  • Przekazywanie i przyjmowanie gotówki oraz jej ekwiwalentów (np. talonów upominkowych, kuponów) jest zabronione.
  • Nie wolno w żadnym wypadku domagać się dokonania przysporzeń.

Funkcję Reprezentanta Compliance w naszej firmie
pełni Pan Paweł Zieliński.
Można się z nim skontaktować
w przypadku pytań lub problemów.
Telefon kontaktowy:+ 48 77 4009 203

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących compliance lub etycznego postępowania mogą Państwo kontaktować się również z biurem pomocy Compliance Help-Desk.
COMPLIANCE HELP-DESK.
+49 (0) 6102 833-9700, compliance.helpdesk@bilfinger.com

W przypadku konieczności zgłoszenia działań niezgodnych z prawem oraz przepisami wewnętrznymi można skorzystać z następującego numeru telefonu: 0800-702765