Home > Firma > Odpowiedzialność > Elementy Systemu

Elementy Systemu

HSEQ jest najważniejsze


Co roku organizujemy jednodniowe szkole­nie dla naszych pracowników przypominające przepisy BHP, a ponadto szkolenia dodatkowe w zakresie pracy na wysokości.

Raz w roku na terenie naszego przedsiębiorstwa odbywają się dni BHP.

Aby nasi pracownicy wykonujący pracę na różnych budowach wrócili do domu zdrowi konieczna jest również ciągła współpraca ze służbami BHP u naszych klientów w takich zakresach jak:

  • definiowanie i rozpoznawanie zagrożeń na budowie
  • współpraca w zakresie zbierania informacji na temat zdarzeń potencjalnie wypadkowych
  • wykonywanie szkoleń instruktażowych na każdym stanowisku,
  • kontrola odpowiednich zachowań przy pracy i używania środków ochrony osobistej


Dlatego my w Multiserwis prosimy naszych klientów o szeroką współpracę w zakresie HSEQ.

Od lat mamy odpowiednie certyfikaty takie jak:
OHSAS 18001     SCC     ISO 9001     ISO 14001

H

ealth

Zdrowie

Zdrowie jest jedną z najcenniejszych wartości. Jesteśmy za nie szczególnie mocno odpowiedzialni, toteż tworzymy warunki pracy, które pozwalają zachować i chronić zdrowie naszych pracowników.

S

afety

Bezpieczeństwo


Odpowiadamy za bezpieczeństwo własne i naszych pracowników. Nie ma nic ważniejszego niż zapewnienie pracownikom bezpiecznej pracy tak, aby nie utracili zdrowia czy życia. Dążymy do bezwypadkowej pracy bo wiemy, że jest możliwe zorganizowanie każdego stanowiska tak, aby uniknąć zagrożeń i wypadków.

E

nvironment

Środowisko
Stosowany przez nas system zarządzania uwzględnia długotrwałą ochronę środowiska naturalnego: przestrzegamy zarówno wymagań określonych w prawie, jak i zasad przyjętych przez nasze przedsiębiorstwo.

Q

uality

Jakość
Jakość jest bardzo ważna, zawsze o niej pamiętamy, starając się spełnić wymagania klientów. Wszystkie nasze procesy są w sposób ciągły monitorowane pod kątem jakości. „Dobra jakość to dla nas najlepsze referencje”.