Home > Dla pracowników > Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

Co się wydarzy gdy pracownik ukończy 60 rok życia?

Po ukończeniu 60-tego roku życia:

  • Pracownik może rozpocząć proces wypłat zgromadzonych oszczędności, bez względu na to czy dalej pracuje, czy nie. Najkorzystniej wypłacić środki w formie, która nie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych: 75% środków w co najmniej 120 ratach (przez 10 lat lub więcej), a pozostałą część – jednorazowo; w postaci produktów finansowych:

  • - na polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego,
    - na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej na warunkach określonych w ustawie;
    - wypłacić środki w formie świadczenia małżeńskiego.
     
  • Pracownik może całość zgromadzonych środków wypłacić w dowolnej liczbie rat. Jednym z wariantów jest dokonanie jednorazowej wypłaty 100% środków (w jednej racie). Wypłata środków w mniej niż 120 ratach wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.
  • Pracownik może odłożyć w czasie rozpoczęcie wypłaty środków.