Home > Dla pracowników > Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

Wybór instytucji finansowej zarządzającej środkami na rachunkach PPK

Zadaniem pracodawcy jest:

  • wybór instytucji finansowej, która będzie zarządzała środkami gromadzonymi na rachunkach PPK;
  • zawarcie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie, które musi nastąpić do 25.10.2019 r.
  • zawarcie w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, umowy o prowadzenie PPK, które musi nastąpić do 12.11.2019 r.
  • przekazywanie wpłat do PPK
  • gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK


Zespół składający się z przedstawicieli Rady Pracowniczej i Komisji Socjalnej przy wsparciu Zarządu spółki dokonał wyboru kierując się doświadczeniem inwestycyjnym poszczególnych instytucji.

AVIVA INVESTORS jest wybraną instytucją finansową, która w imieniu i na rzecz pracowników będzie prowadzić pracownicze plany kapitałowe. AVIVA Ulotka dla pracownika

Umowy o prowadzenie PPK zostaną zawarte 8 listopada 2019 r.

Pracownicy - Uczestnicy PPK będą mieli wgląd do informacji na temat swoich środków online 24h/7 oraz możliwość składania dyspozycji zmian za pośrednictwem platformy MojaAviva.