Home > Dla pracowników > Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

Kiedy pracownik może przystąpić do PPK?

Aby rozpocząć oszczędzanie, pracownik nie musi wykonywać żadnych czynności.
Multiserwis jak każdy pracodawca wdrażający PPK ma obowiązek zapisania do Planu swoich pracowników (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie o PPK).  W zależności od wieku pracownika zapis ten jest obowiązkowy lub realizowany na indywidualny wniosek pracownika.

 • W przypadku ukończenia 55 roku życia pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do Pracowniczego Planu Kapitałowego.
  Wniosek o przystąpienie do PPK dla osób powyżej 55 roku życia i poniżej 70 roku życia.
 • W przypadku wcześniejszej rezygnacji z uczestnictwa w PPK, każdy pracownik, który zgodnie z ustawą ma prawo do gromadzenia środków w ramach PPK, w dowolnym momencie może zadeklarować pracodawcy chęć ponownego przystąpienia do PPK.
  Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK dla osób, które wcześniej zrezygnowały.
 • Czy pracownik może zrezygnować z udziału w PPK?

  Pracownicze Programy Kapitałowe to program dobrowolny. Każdy dorosły pracownik do 55 roku życia jest do niego automatycznie zapisany, ale może zrezygnować z uczestnictwa w dowolnym momencie. Aby zrezygnować z dokonywania wpłat do programu należy złożyć pisemną deklarację pracodawcy w dziale kadr. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

  Dodatkowo w trakcie gromadzenia środków pracownik może dokonać zwrotu środków zgromadzonych w PPK. Składając wniosek o zwrot środków, uczestnik otrzyma zgromadzone przez siebie oszczędności, pomniejszone o:

  • podatek od zysków kapitałowych,
  • 30% wartości wpłat po stronie pracodawcy - pobrane 30% zapisywane jest pracownikowi jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS,
  • środki pochodzące z dopłat od Państwa.


  Ponadto ustawa przewiduje szczególne sytuacje życiowe, w których zgromadzone oszczędności będzie można wypłacić przed 60. rokiem życia:
  • sytuacji poważnej choroby uczestnika, jego małżonka lub dziecka (do 25% środków, bez obowiązku zwrotu),
  • w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę domu lub zakup mieszkania, ale tylko dla uczestników przed 45. rokiem życia (do 100 % środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu maksymalnie 15 lat).