Home > Dla pracowników > Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

Co się będzie działo ze środkami zbieranymi na rachunku PPK?

Środki zbierane na rachunku PPK będą inwestowane w tzw. fundusze zdefiniowanej daty.
Fundusze zdefiniowanej daty różnią się od typowych funduszy inwestycyjnych następującymi cechami:

  • Z góry jest określony koniec okresu inwestowania tj. 60 rok życia;
  • W trakcie okresu inwestowania zmienia się alokacja środków w instrumenty finansowane zgodnie z założeniem, że im mniej czasu zostanie do ukończenia przez pracownika 60 roku życia, tym bardziej bezpieczny będzie fundusz, w którym będą inwestowane jego pieniądze.Schemat portfela inwestycyjnego:
Wybrana instytucja finansowa będzie inwestowała środki gromadzone na rachunku PPK na dwa sposoby:

  • Część udziałowa portfela np.:
  • - akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne udziałowe instrumenty emitowane przez spółki publiczne notowane na GPW (70% portfela)
    - akcje spółek zagranicznych (max. 20%)
  • Część dłużna portfela np.:
  • - najbezpieczniejsze papiery skarbowe – obligacje i depozyty bankowe, bony skarbowe (co najmniej 70% portfela)
    - pozostałe instrumenty dłużne (max. 30% portfela)