Home > Dla pracowników > Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

Skąd będą pochodzić oszczędności na rachunku PPK?

Oszczędności gromadzone na rachunkach PPK będą prywatnym i dziedziczonym kapitałem finansowym pracownika.


Wpłata podstawowa finansowana przez pracownika może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia jeżeli wynagrodzenie pracownika osiągane z różnych źródeł nie przekracza 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia. Pracownik ma możliwość obniżenia wysokości wpłaty podstawowej. Deklaracja wysokości wpłaty podstawowej.

Wpłata dodatkowa finansowana przez pracownika. Każdy uczestnik PPK ma prawo zadeklarować dodatkową wpłatę w wysokości do 2% wynagrodzenia. Deklaracja wysokości wpłaty dodatkowej.

Wszystkie deklaracje pracownik jest zobowiązany złożyć w dziale kadr.

Przykładowa symulacja wpływu oszczędzania w ramach PPK na wynagrodzenie pracownika (przedstawione wyliczenia są wyłącznie przykładem).

Dla pracowników zatrudnionych w Polsce, którzy nie zadeklarowali wpłaty dodatkowej w wysokości do 2%.