Home > Dla pracowników > Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne. To program oszczędzania, w którym gromadzone będą prywatne oszczędności osoby zatrudnionej, do wykorzystania po 60 roku życia. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.