Home > Dla pracowników > Projekt innowacje

Projekt innowacje

Szanowni Pracownicy, Zarząd wprowadza
w Multiserwis projekt pt. „Innowacje”.

Co to oznacza?

Często nasi pracownicy zgłaszają nam różne pomysły, nie tylko konkretne projekty racjonalizatorskie, bo o takie w naszej działalności trudno, ale o każdy pomysł związany z oszczędnością, która umożliwia np. usprawnienie lub udoskonalenie czynności na swoim stanowisku pracy. Owocuje to zaoszczędzeniem czasu, mniejszym nakładem pracy, a tym samym lepszym efektem pracy i niższymi kosztami.

Chcemy zachęcić Was wszystkich do wzięcia udziału w tym projekcie nie tylko jako jedna osoba, ale również jako grupa lub jako dział. Dotyczy to nie tylko osób w administracji, ale również osób pracujących w nadzorze i na budowach.

Wszystkie zgłoszone przez Was pomysły i propozycje będą weryfikowane przez powołaną do tego komisję a następnie przekazywane do Zarządu.

Pomysły, które będą zaakceptowane przez Zarząd i możliwe do wprowadzenia oraz realizacji, będą nagradzane w zależności od uzyskanego efektu. Każdy kto ma pomysł na coś nowego zgłasza propozycję według załączonych pytań (odpowiadając drogą mailową lub wypełniając formularz), przekazując do:

1) Krapkowice:

  • Kornelia Tomala – kornelia.tomala@bilfinger.com
  • Michał Lewicki – michal.lewicki@bilfinger.com


2) Ostrzeszów:
  • Piotr Kmiecik – piotr.kmiecik@bilfinger.com
  • Marcin Tomaszewski – marcin.tomaszewski@bilfinger.com

DO POBRANIA